Home

UFO-fenomenet:
Informasjon og dokumentasjon

Adamski møter Orthon fra Venus

Hensikten med dette nettstedet er å bidra til økt forståelse for det kompliserte, men svært betydningsfulle UFO-fenomenet. Informasjonen er basert på fakta fra mest mulig pålitelige kilder (se litteraturlisten), samt egne erfaringer i form av en rekke UFO observasjoner.  
Hovedvekten av informasjonen er lagt på det som kalles Space Brothers – våre rombrødre. Dette er individer som til forveksling ligner oss, men som både bevissthetsmessig og teknologisk er kommet mye lenger i sin utvikling.

Loven om den frie vilje er for rombrødrene hellig og ukrenkelig, så ingen tar styringen fra oss og vi bestemmer, men ved inspirasjon og hjelp både fra dem og vår egen planets åndelige hierarki vil følgende kunne bli mulig:

  • Ny teknologi som gir gratis, ren, fornybar energi tilgjengelig for alle. Den vil og være i stand til å nøytralisere miljøgifter og radioaktivitet, d.v.s. løse våre miljøproblemer.
  • Planetens ressurser fordeles mer rettferdig.
  • Vi blir i stand til å leve sammen i fred og harmoni som en menneskehet.
  • Vi tas opp i og blir en del av et større galaktisk felleskap.

Bakgrunnsfoto: Tahalita Fry, Oregon, USA 1969                          Sist oppdatert: 12.01 -13

AktueltBakgrunnsinfoOm rombrødreneTåkeleggingenKontaktpersonerUFO-teknologien|
 VitneprovOffentliggjøringUFO videoerLenkerLitteraturlisteForedragKontakt