Bakgrunnsinfo

UFO-fenomenet:
Informasjon og dokumentasjon

Bakgrunnsinformasjon

Wendelle C. Stevens (1923-2010), hadde 60 års erfaring som UFO etterforsker og var derfor en mann det absolutt er verdt å lytte til. Svaret han gir her er basert på hva kontaktpersoner er blitt fortalt av individer fra  utenomjordiske sivilisasjoner.  
Spørsmålet til Stevens dreier seg om det økende antall UFO observasjoner, altså hvorfor representanter fra så mange ulike utenomjordiske sivilisasjoner nå er her:

«Etter det jeg nå forstår, forholder det seg slik at når en planet for første gang er klar for liv*, og senere når den har nådd et visst kritisk punkt i sin utvikling og er klar for et ‘skubb’ som fremmer utviklingen videre, så gir den ut et slags ‘signal’ som fanges opp av de som er tilstrekkelig utviklet og som derfor er i stand til å respondere. De reagerer så automatisk og i sin egen interesse setter hver av dem i gang de prosjekter som passer i forhold til det ‘signalet’ de har mottatt.»
Her er hele intervjuet(2006). 

*I følge kontaktpersonen George Hunt Williamson samt informasjon fra Den Tidløse Visdomslære (H.P. Blavatsky, A. A. Bailey), ble vår planet interessant for andre sivilisasjoner på det tidspunktet da menneskeriket kunne etableres. Rombrødre fra en mer utviklet planet (Venus), kom da og bidro til at det primitive dyre-mennesket ble videreutviklet til et menneske. Rombrødrene ser jo omtrent ut som oss og mennesket er til stede mange steder i skaperverket. Egentlig var det vel slik at menneskeriket ble etablert på en ny planet(jorden), men på et mye lavere og mer primitivt nivå enn der rombrødrene selv befant seg?

I følge informasjon fra boken Esoterisk Astrologi gitt av Mester D.K. via Alice A. Bailey, er vår planet nå på vei fra å væreen ikke hellig til å blie en hellig planet. Vi er alstå i en overgangsperiode som alltid kjennetegnes ved kaos og store vanskeligheter. Dette ser og ut til å være en av grunnene til at rombrødrene nå er her for å hjelpe oss.

Ca. 10 ulike utenomjordiske raser har vært her over tid (ca. 100 har vært innom). De fleste av disse er positive, andre er mer nøytrale observatører, mens enkelte er negative. (Kilder: Sten Lindgren, Sixto Paz Wells, James Gilliland, Michael E. Salla). Av alle disse har to grupper særlig interesse av oss. (Kilde: Wendelle C. Stevens).

 1. Space Brothers/rombrødrene. De består av 7-8 ulike raser som samarbeider. Disse individene kommer blant annet fra Mars, Venus, og Ganymede(en av Jupiters måner som er blitt kolonisert av en sivilisasjon som  opprinnelig kom fra stjernesystemet Orion). Rombrødrene ser omtrent ut som oss. Noen er høye og blonde(Nordics), andre har et mer asiatisk/mongolsk utseende.(Kilder: Sixto Paz Wells, Sten Lindgren).

2. De ‘små og større grå’ fra Zeta Reticuli. Disse står bak fenomenet bortforing og skamfering av kveg. Det finnes visse indikasjoner på at militær etterretning og kan stå bak noe av dette. De grå er negative og destruktive vesen som kommer fra planeter i nærheten av stjernetåken Orion. Etter hvert som rombrødrene kommer mer og mer på banen, ser disse nå ut til å være på vei vekk. (Kilder: W. Cooper, S. Lindgren, S. P. Wells, M. Salla, G.H. Williamson). I følge informasjon fra rombrødrene (den nordiske typen), til den svenske kontaktpersonen Sten Lindgren, utgjør de grå kun ca. 4% av alle utenomjordiske besøk. De grå har desverre på mange måter fortregt rombrødrene. Hva menes med det? Det er desverre blitt slik at for mange i dag er det er disse insektlignende vesen de forbinder med utenomjordiske. 
Se ellers foredrag av Budd Hopkins, og Joe Jordan. Se og nettstedet til kirurgen Roger Leir(spesialist på fjerning av implantater).

 Litt historikk:

spokelsesraketter(se fotografi)

Ghost_Rocket

første gang opp like etter at amerikanerne den 1. juli 1946 hadde foretatt sin første kjernefysiske prøvesprenging på Bikiniatollen i Stillehavet. Mellom 9. og 12. juli, altså vel en uke etter at den fant sted, kom det fra Sverige inn over 300 rapporter om observasjoner av meteor, og rakettlignende, lysende objekt. Den neste prøvesprengningen fant sted 24. juli, og i begynnelsen av august ble det på nytt gjort et stort antall observasjoner. Mye kan tyde på at disse kjernefysiske prøvesprengningene fikk ‘alarmen til å gå’ hos våre rombrødre og at dette spesielle UFO-fenomenet ble skapt som en advarsel til oss. 
Se aktuelt: Hva er typisk for dette fenomenet? I de mange avisartiklene ble det konkludert med at det dreide seg om ‘et ukjent fenomen’. Dette forekom og over Norge og Danmark, men i mye mindre grad. (Kilde: Erland Sandqvist. Spökflygarna -46).

Tidlig på 50-tallet ble det så opprettet kontakt mellom USAs regjering og flere utenomjordiske raser. Våre rombrødre var først på banen og tilbød sin hjelp og bistand/teknologi mot at vi avskaffet atomvåpen. Disse betingelsene var ikke USAs regjering interessert i da de mente det ikke tjente deres interesser. Så kom andre inn i bildet (de grå) og tilbød sin teknologi mot at de fikk mulighet til å eksperimentere – d.v.s bortføre et begrenset antall mennesker, returnere dem i god behold, og gi nøyaktig rapport om dette samt utføre ‘operasjoner’ på kveg. Problemet for USAs militære(og alle andres for den del) er at UFOer kan komme og gå som de vil og krenke ethvert land sitt luftrom. På grunn av deres overlegne teknologi samt det faktum at USA mistet en rekke fly og piloter i sine forsøk på å hamle opp mot de mange UFOene som besøkte hovedstaden Washinghton DC, stod USA overfor et vanskelig problem. (Kilde: Robert M. Stanley). Løsningen ble derfor totalt hemmelighold for å unngå panikk, samt avtalene som ble inngått. En bør og ta i betraktning at USA har vært(og er) veldig interessert i å få tilgang til teknologi fra utenomjordiske sivilisasjoner.

Disse møtene fant sted på amerikanske militærbaser og endte med hemmelige avtaler med rasene de grå og senere og Tall Whites. (Kilder: Varslerne Milton William(Bill) Cooper, Phil Schneider, Philip Corso, Daniel M. Salter og ). Se også: Eisenhower’s 1954 meeting with extraterrestrials.

AktueltBakgrunnsinfoOm rombrødreneTåkeleggingenKontaktpersonerUFO-teknologien|
 VitneprovOffentliggjøringUFO videoerLenkerLitteraturlisteForedragKontakt