offentliggjoring?

UFO-fenomenet:
Informasjon og dokumentasjon

Offentliggjøring?

«For myndigheter som ønsker å opprettholde sin autoritet, er kontakt med utenomjordiske ren dynamitt».

Sitat fra tidligere direktør for Disney Corp. Michael Eisner, i introduksjonen til dokumentaren: «Alien Encounters From New Tomorrowland», fra 1995. (Se video nedenfor.  

Rombrødrene er oss overlegne når det gjelder teknologi, åndelig innsikt og viten om hvordan verdenssamfunnet kan organiseres. Så lenge behovet for å ha makt og kontroll dominerer, er det vel lite sannsynlig at USAs myndigheter (og da heller ingen andre), informerer oss om dem?
Sannsynligvis vil ikke dette skje før representanter for vårt eget Åndelige Hierarki kommer mer på banen.

Robert M. Stanley er en tidligere journalist og medieansatt som i en årrekke har etterforsket årsakene til den enorme UFO aktiviteten over Capitol Hill, i Washington, USA. Dette dokumenterer han i boken: Close Encounters on Capitol Hill. Stanleys konklusjon er at negative utenomjordiske påvirker amerikanske myndigheter og fremmer deres militære opprustning, aggresjon og krigshissing. Stanleys informasjon bekreftes av bildet til høyre 

som er av George W. Bush, tatt fra en nyhetsreportasje (CNN, 9. sept. 2007). Legg merke til den grå utenomjordiske til venstre i bakgrunnen. Dersom dette stemmer, forklarer det gjerne en av årsakene til USAs sterke motvilje mot å avsløre informasjon om UFO-fenomenet?
Her er et intervju med Stanley og link til nettstedet hans.

Den 26. juli 1952, fant denne overflygingen av utenomjordiske fartøy sted over Capitol Hill, i Washington, USA. Den var en demonstrasjon fra våre utenomjordiske venner mot at amerikanske myndigheter fortsatte utviklingen av hydrogenbomben til tross for deres advarsler.
Kontaktpersonen for Space Brothers George Van Tassel, hadde på forhånd kontaktet amerikanske myndighter og informert dem om at dette ville skje. Link til originalopptak.

Alien Encounters From New Tomorrowland.
Her i original ikke-redigert versjon.

AktueltBakgrunnsinfoOm rombrødreneTåkeleggingenKontaktpersonerUFO-teknologien|
 VitneprovOffentliggjøringUFO videoerLenkerLitteraturlisteForedragKontakt