Takeleggingen

UFO-fenomenet:
Informasjon og dokumentasjon

60 år med tåkelegging og bortforklaring

Hvem står bak og hvorfor?

Det ser ikke ut til å være en enkelt forklaring på dette. Flere ulike interessegrupper som alle ønsker det samme, ser ut til å være inne i bildet.

1. De vitenskapelige og offisielle (bort)forklaringene. Her kan det passe med et sitat fra vitenskapsmannen og forskeren Ivan T. Sanderson (1911-1973), hentet fra hans bok Invisible residents. The reality of underwater UFOs: «Det finnes ingenting ‘det offisielle’ misliker mer enn det å måtte innrømme at de egentlig ikke vet hva som skjer eller hva det dreier seg om. De forstår ikke hva som skjer mer enn det vi gjør. Kanskje vitenskapen gjør det, men på grunn av dens posisjon, blir det som ikke passer med dens  teorier og hensikter avfeid».


2. Amerikansk etterretning med sine ‘avdelinger’ i alle Nato land. FBI’s Cointelpro, (Kilder: Richard Dolan, Ed Komarek, Michael E. Salla) og CIA’s Operation Mockingbird.
Operation Mockingbird er et verdensomspennende CIA foretak som har infiltrert media, særlig de vestlige, i den hensikt å spre amerikansk propaganda og desinformasjon.

Noen sitater fra den amerikanske ‘gravejournalisten’ Alex Constantines bok Virtual goverment: CIA Mind Control Operations in America:

«De fleste konsumenter av ‘CIA kultur’ har vært, og er, fullstendig uvitende om hva de som står bak Mockingbird har tillatt seg når det gjelder å forme folks oppfatninger. Det finnes ingen måter en kan måle de politiske og kulturelle skadevirkningene av denne form for sensur og oppkonstruert politisk journalistikk».

«I 1978 hadde CIA 3000 ansatte som drev med mediepropaganda. Dette året var utgiftene som gikk med til å desinformere verden anslått til å være 278 millioner dollar, finansiert av amerikanske skattebetalere».

Alt tyder på at dette fremdeles pågår.

MJ 12s håndbok med retningslinjer for
håndering av krasjete UFOer (materiell og personell)
Her kan en blant annet lese hvilke dekkhistorier som kunne serveres til media.

3. Den finansielle ‘eliten’, som blant annet er eierne av oljeselskaper, våpenfabrikker og farmasøytisk industri. Disse særinteressene har og eierskap/innflytelse på media og finansierer deler av 1. (Kilder: Richard Dolan: UFOs and the National Security State, Vol. 1, Ed Komarek, A comprehensive briefing).

4. Media som er infiltrert av 1 og 2.

5. Et lands militære ser ut til å ha vanskelig for å innrømme overfor sin egen befolkning at fartøyer fra andre sivilisasjoner kan komme og gå over landets luftrom uten at de er i stand til å forhindre det. Mye tyder på at de både anser det som forsmedelig og som en sikkerhetstrussel (særlig tidligere).  Særlig var dette tilfelle på begynnelsen av 50 tallet, da USA mistet både fly og piloter i forsøk på å tvinge ned utenomjordiske fartøy. For å unngå å skape panikk i befolkningen ble det da bestemt at alt omkring dette måtte hemmeligholdes. (Kilde: Robert M. Stanley).

Noen sitater: «USAs myndigheter har gjort avtaler om hemmelighold med mange av landets mest kjente akademikere og journalister». Kilde: Journalist Terry Hansens bok: The Missing Times, News Media Complicity in the UFO Cover-up.

Sitat fra en av de ansatte ved det Hvite Hus under Kennedy administrasjonen som foretrekker å være anonym: «Det er tydeligvis en internasjonal avtale mellom myndigheter om å holde tilbake informasjon om utenomjordiske og UFO fenomen». Kilde: Need to know. UFOs, the Military and Intelligence, av Timothy Good.

I følge den tidligere kanadiske forsvarsministeren Paul E. Hellyer, er det utviklet stråle og partikkelvåpen i den hensikt å skyte ned utenomjordiske fartøyer, noe som og er blitt gjort. (Kilde: Michael E. Salla. Exposing U.S. Government Policies on Extraterrestrial life).
Er dette noen måte å behandle våre venner på som kommer for å hjelpe oss?

‘Eliten’ ser ut til å være besatt av et ønske om å sikre og beholde sin makt og posisjon. Ser derfor både på rombrødrene og vårt eget åndelige hierarki(Visdommens Mestre) som store trusler.

Slik verden i stor grad fungerer i dag, ser vi at det er penger, makt og prestisje som bestemmer(les: den sterkestes rett), og ikke det som er fornuftig, rettferdig og riktig og til det beste for oss alle. Dette gjelder ikke minst i UFO saken. 

Hvorfor er andre, mer utviklede sivilisasjoner en trussel mot ‘eliten’?

Innehar/bringer ny teknologi som gjør alle energikilder vi i dag bruker overflødige.

Kan hjelpe oss å reorganisere verdenssamfunnet og gjenopprette fornuft, rettferdighet og forstand på denne kloden. I det øyeblikk vi ser oss som en menneskehet og begynner å fordele de ressursene denne planeten har, vil vi og se det tåpelige i militær opprustning.

Kommer med ikke-medikamentell løsning på våre helseproblemer. (Kilde: varsleren Dr. Michael Wolf).

NB! Vær oppmerksom på uttrykket konspirasjonsteori. Husk at det og er ypperlig å ty til for å avvise faktiske årsakssammenhenger.

Meget god dokumentar som beskriver hvordan fakta omkring UFO fenomenet er blitt holdt skjult

Inneholder blant annet intervju med de tidligere NASA astronautene Gordon Cooper og Edgar Mitchell, samt oberst Philip Corso, forfatteren av boken:The Day after Roswell.

Et eksempel på hvordan maktspillet foregår:

Disse umerkete og ofte svarte helikoptrene, dukker stadig vekk opp og svirrer rundt huset vårt i Samnanger(nabokommune til Bergen), i forbindelse med UFO-observasjoner.
Kan noen fatte hvorfor enkelte velger å bruke arbeidsdagen sin til å plage andre på denne måten?
Hvordan kan dette skje når Oslopolitiets helikopter som de blant annet skulle hatt for å komme seg så raskt som mulig til Utøya, måtte stå på bakken p.g.a. pengemangel?

Noen UFO fotografier tatt ved vårt bosted. Det gule og det stjerneformete er to større moderskip som er i stand til å skifte form og farge. Bildet i midten ser ut til å være et vanlig speiderskip, som er fotografert i bevegelse.

januar 2011
     Link til video.
        februar 2011 
        Link til video.  
          august 2011

AktueltBakgrunnsinfoOm rombrødreneTåkeleggingenKontaktpersonerUFO-teknologien|
 VitneprovOffentliggjøringUFO videoerLenkerLitteraturlisteForedragKontakt