UFO-teknologien

UFO-fenomenet:
Informasjon og dokumentasjon

Utenomjordisk teknologi

Grunnleggende prinsipper

Ulike typer av fartøy

Teknologi fra utenomjordiske som vi enten har tatt eller fått

Grunnleggende teknologiske prinsipper for elektromagnetisk fremdrift basert på antigravitasjon.

Her skisseres noen generelle prinsipper. Disse vil jo variere en del avhengig av hvilken sivilisasjon fartøyet kommer fra.

En utnytter egenskaper ved naturen(gravitasjonskraft og magnetisme).   Fremdriften sikres ved hjelp av elektromagnetiske felt som fartøyet selv produserer. Disse varierer i polaritet(pluss eller minus) og styrke avhengig av hvilken effekt en ønsker å oppnå. Fartøyet er utstyrt med sensorer som kontinuerlig registrerer det omkringliggende felts retning og styrke. Er det for eksempel i nærheten av en planet og feltet der er minus, settes det opp et felt med samme ladning(minus), slik at det skubbes fra(likt frastøter likt). Beveger det seg vekk fra en planet, vil kraftfeltet rundt fartøyet være slik at gravitasjonskraften oppheves(Kilde: Daniel Fry).

Hvordan genereres kraftfeltene fartøyet selv produserer?

Midt i fartøyet befinner det seg en vertikal magnetstav. Den andre samlingen av magnetstaver befinner seg på en av to roterende ringer på skipets underside. Den vertikale staven midt i fartøyet frastøter en planets gravitasjonskraft slik at den oppheves. Er fartøyet på vei ned mot en planet, gjøres dette feltet svakere. Er det på vei opp styrkes det sentrale magnetfeltet.
Magnetstavene som befinner seg på den roterende ringen kan reguleres i polaritet og styrke uavhengig av hverandre. De kan justeres slik at flere virker på samme måte, altså forsterker hverandre, eller noen kan styrkes, mens andre samtidig svekkes.
På den andre ringen befinner det seg spoler som genererer et kraftig roterende elektrisk felt. Dette feltet kan reguleres slik at det umiddelbart kan skifte retning. Kilde: Bob Renaud. UFO kontakt fra planeten Korendor.

Den hvinende, høyfrekvente lyden som øyenvitner har beskrevet i forbindelse med UFO observasjoner, skyldes sannsynligvis bevegelsen fra ringene på undersiden av fartøyet. 

En bør aldri gå direkte bort til eller ta på et fartøy som enten svever like over eller som står på bakken, uten å være helt sikker på at alle kraftfeltgeneratorene er avslått. Sikker avstand er ca. 100 meter.

For mer informasjon om UFOenes elektromagnetiske fremdriftsystem anbefales dette nettstedet. Når det gjelder utvikling av nye energikilder basert på elektromagnetisme og 0-punkts energi, se Steven Greer’s: The Orion Project.

Fartøyene finnes i en rekke typer og størrelser avhengig av bruksområdet og hvor de kommer fra.

Ubemannete sporingsskiver/kuler.
Disse brukes både til kartlegging/undersøkelser og til å kontakte oss med.
I tillegg til å registrere atmosfæriske og meteorologiske data, kan de og kartlegge en persons tanker, hensikter og følelser.(Kilder: Howard Menger: From Outer Space, Daniel Fry: They rode in Space Ships). Engelsk: Telemeter discs, unmanned scanners, foo fighters. Den kuleformede typen styres telepatisk. Den eksploderer og forsvinner når ‘oppdraget’ er utført,. Se UFO videoer.
Bildet til venstre er tatt 19. januar 1966 av kontaktpersonen Paul Villa og er hentet fra boken UFO Contact from Coma Berenesis. Det viser både en ubemannet sporingsskive fotografert på nært hold, samt en fjernstyrt kule/ball.

Større grønne, lysende ildkuler.
NNår disse eksploderer, nøytraliseres radioaktivitet. Denne typen observeres gjerne i forbindelse med kjernefysiske prøvesprengninger. (Kilde: Other Tongue, Other Flesh, George Hunt Williamson).

Speiderskip.(scout ship)
10-15 meter i diameter og tallerkenformet og ser ut som det vi vanligvis forbinder med en UFO. Dette er et større bemannet fartøy som fraktes over lange avstander(interplanetarisk) av et større moderskip. Det slippes så ut fra moderskipet når dette er i nærheten av den planeten/området en vil undersøke. Se UFO videoer.

Moderskip.
Meget stort fartøy, noen ganger flere km langt. Lander vanligvis ikke, og brukes som nevnt til frakt av mindre speiderskip. Et moderskip har fasiliteter som gjør at det kan være på oppdrag i flere måneder, noen ganger i årevis. Se UFO videoer.
(Hovedkilde: They rode in Space Ships, Daniel Fry).

Teknologi fra utenomjordiske som vi enten har tatt eller fått:

Laser

Fiberoptikk

Nattkikkert(infrarød)

Transistoren

Nye våpensystemer som stråle-og partikkelvåpen

Deler av amerikansk industri har altså tjent milliarder på dette. (Hovedkilde: Oberst Philip Corso, Dawn of a New Age).

AktueltBakgrunnsinfoOm rombrødreneTåkeleggingenKontaktpersonerUFO-teknologien|
 VitneprovOffentliggjøringUFO videoerLenkerLitteraturlisteForedragKontakt