Vitneprov

UFO-fenomenet:
Informasjon og dokumentasjon

Vitneprov

Paul Hellyer, tidligere kanadisk forsvarsminister:

Altfor lenge har vi levd i en tilstand av isolasjon, trodd at jorden er midtpunktet i kosmos og at vi er den eneste og derfor mest avanserte arten. Når vi så kommer til erkjennelse av at ingenting av dette stemmer, så bør vi innstille oss på det og i hvert fall dra nytte av alt vi kan lære av besøkende, uansett hvor de måtte komme fra”. (AOL news, 25. feb. 2011).

«UFOer er like virkelige som de flyene vi ser passere over hodene våre”.

De to største hemmelighetene i verden i dag:
1. Hvordan det globale pengesystemet egentlig fungerer.
2. Hva som foregår innen UFO-teknologi. Vi trenger å avsløre begge deler.

“Det finnes på det nåværende tidspunkt en tilstedeværelse av utenomjordiske som minst en av våre myndigheter har kontakt med.
Jeg er spesielt opptatt av at det gjerne er utviklet eksotiske energikilder som vil gjøre det mulig for oss å skape en forandring fra en oljebasert økonomi, til en som bruker fornybar energi. De som ønsker å opprettholde oljeavhengigheten holder dette hemmelig fordi det gir dem trillioner av dollar i inntekt, men det gjøres på bekostning av hele menneskehetens fremtid”. (Fra Kate Valentine UFO Show; 15. juli 2011.)

Gordon Cooper(1927-2004), oberst, NASA-astronaut og test pilot:

”Jeg tror vi blir besøkt av utenomjordiske fartøy med sitt mannskap, og at de kommer fra andre planeter som teknologisk sett er oss overlegne. Jeg mener at vi bør sette i gang et verdensomspennende vitenskapelig program som analyserer alle typer av data og finner ut mest mulig om dette, slik at vi kan forholde oss til disse besøkende på både en vennlig og best mulig måte. Før vi blir tatt opp som fullverdige medlemmer i et universelt felleskap, kan det være at vi først må vise dem at vi kan løse konflikter på fredelig vis uten å ty til krig. Et slikt medlemskap vil ha et enormt potensial til å kunne fremme vår sivilisasjon på alle måter. Det vil derfor helt opplagt være i FNs interesse å håndtere denne saken på en ordentlig og effektiv måte”. (Fra diskusjon i 1985 i et FN-panel med tema UFO og utenomjordiske. Panelet ble ledet av daværende generalsekretær Kurt Waldheim).

”I mange år har jeg levd med en hemmelighet som er blitt pålagt alle astronauter og spesialister. Jeg kan nå avsløre at våre radarsystemer her i USA daglig fanger opp objekt som er av ukjent konstruksjon og opprinnelse. Det finnes massevis av dokumentasjon og tusenvis av vitneforklaringer, men ingen ønsker å offentliggjøre det”. (Fra vitnesbyrd til FN komité). 

Roscoe H. Hillenkoetter(1897- 1984), admiral og leder for CIA fra 1960-1962:

«Det er på tide med åpne høringer i Kongressen slik at sannheten kommer for en dag.  Når det gjelder UFO-fenomenet, er luftforsvarets offiserer engasjert i kulissene på en diskret måte. På grunn av latterliggjøring og offisielt hemmelighold, er mange borgere blitt forledet til å tro at de ukjente flygende objektene bare er oppspinn. For å skjule fakta, har luftforsvaret gitt sitt personell munnkurv».   (Fra artikkel i New York Times, 28. februar 1960).

På begynnelsen av 60-tallet var Hillenkoetter en av drivkreftene bak organisasjonen NICAP (National Investigations Commitee on Aerial Phenomena). I denne organisasjonen befant det seg og en annen militær tjenestemann, nemlig Major Donald Keyhoe, forfatteren av bøkene:”The Flying Saucers are real”, ”Flying Saucers from Outer Space” og ”Flying Saucers: Top Secret” . Den siste boken han skrev, (1973), hadde den betegnende tittelen: ”Aliens from Space: The Real Story of Unidentified Flying Objects”.  Både Keyhoe og Hillenkoetter var altså pådrivere for å få til åpne høringer i kongressen. I 1962 fratrådte Hillenkoetter brått og uventet fra sin stilling som sjef for CIA. Kan sterke krefter ha arbeidet i kulissene for å bli kvitt Hillenkoetter for på den måten å stoppe de planlagte høringene?

Dr. Hermann J. Oberth (1894 – 1989), amerikansk romforsker:

«Vi kan ikke ene og alene ta æren for vår rekordraske fremgang innen enkelte vitenskapsgreiner..- vi har blitt hjulpet av mennesker fra andre verdener».

Jimmy Carter, tidligere amerikansk president:

“Jeg ler ikke lenger av folk som sier de har sett UFOer. Dette er det  utroligste jeg noen gang har sett. Den skinte, skiftet farge hele tiden og var veldig stor, nesten på størrelse med månen. Vi observerte den i ca. 10 minutter uten at noen av oss var i stand til å kunne si hva det egentlig var. En ting er sikkert, jeg kommer aldri til å gjøre narr av folk som har sett uidentifiserte objekt på himmelen. Hvis jeg blir president, vil jeg la all informasjon vi har om UFO-observasjoner bli tilgjengelig både for vitenskapsfolk og offentligheten”.  

(Dette var en UFO-observasjonen som ble gjort i 1969. Den ble beskrevet da Carter i 1976 deltok på en guvernørkonferanse, samtidig som han drev valgkamp for å bli president).

“Jeg er overbevist om at UFOer finnes, for jeg selv har sett en”.  

Edgar Mitchell, en av USAs mest erfarne astronauter:

Jeg så heldig å vite at UFO-fenomenet er reelt og at vi har blitt besøkt. Utenomjordiske har tatt kontakt med mennesker en rekke ganger, men dette faktum har myndighetene holdt skjult i over 60 år”. (Kerrang radio, 23. juli 2008).

I programmet ShapeShifting på BlogTalkRadio, den 25. juli 2008, fortalte Mitchell intervjueren Lisa Bonnice: ”Siden jeg hadde vært med på månelandingen og var fra Roswell distriktet, ønsket noen av de eldre fra området å betro seg til meg. Det var blant annet tidligere etterretningsoffiserer, militære og andre som satt inne med viten om saken og de uttalte seg helt uavhengig av hverandre. De hadde alle et sterkt ønske om å lette sitt hjerte før de vandret hen. Dette på tross av at de hadde avlagt streng ed om ikke noen gang å røpe det de visste. Alle bekreftet at det som hadde funnet sted i Roswell var reelt. Et romskip hadde krasjet og man hadde funnet både levende og døde skapninger på åstedet. Roswell Daily Record skrev en artikkel om saken, men allerede neste dag hadde de snudd totalt om og serverte en historie om at en værballong hadde havarert.  Dette var en dekkoperasjon fra det militære og rent oppspinn”.

John Podesta, stabssjef i Det Hvite Hus under Clinton administrasjonen

  “Jeg mener det er på høy tid å stille de spørsmål om myndightenes etterforskning av UFO fenomenet som til nå har blitt ståene ubesvart. Det er på tide å finne sannheten som eksisterer der ute. Det bør gjøres fordi det i følge loven er det rette å gjøre og for å si det rett ut – fordi det amerikanske folk er i stand til å tåle å høre sannheten».
Sitat fra Podestas tale under møte i Washington National Press Club i 2002.

Video av John Podesta

AktueltBakgrunnsinfoOm rombrødreneTåkeleggingenKontaktpersonerUFO-teknologien|
 VitneprovOffentliggjøringUFO videoerLenkerLitteraturlisteForedragKontakt